Nieuws

Business Intelligence en Big Data op niveau bij ITPH Academy

4 april 2017 | Geplaatst door ITPH Academy | Facebook  Twitter  LinkedIn
Op 31 maart 2017 zijn bij ITPH Academy in het hoogste gebouwencomplex van Zwolle, de Grote Voort, een reeks opmerkelijke onderzoeken door studenten gepresenteerd. In het publiek zaten potentiële werkgevers en wervingbureaus. De onderzoekers waren aankomend Business Intelligence en Big Data specialisten, omgeschoold uit allerlei richtingen. De opleiding is gedaan door ITPH Academy, Young Capital is verantwoordelijk voor de selectie, plaatsing en het projectmanagement.

Of de 75 meter hoogte positief heeft bijgedragen aan de competenties van de studenten zou ook nog een onderwerp kunnen zijn van onderzoek, maar dat de gepresenteerde resultaten weer opmerkelijk waren was een conclusie die door de aanwezigen breed gedragen werd. Dat was ook de bedoeling van deze omscholing waarin Business Intelligence en Big Data de hoofdrol speelde. De afsluitende presentatie na de 2 maanden omscholing, was het resultaat van twee weken praktijkonderzoek gebruikmakend van open data en de geleerde methodes en technieken. In die twee weken was de opdracht om de richting te bepalen, data sources vinden, deze op te schonen, te verrijken en te analyseren, en natuurlijk in een eindpresentatie voor publiek de resultaten te verwerken met nuttige conclusies voor organisaties.

Dode muzikanten, bitcoinkoers en kickstarters

Twee weken was natuurlijk een ontzettend korte tijd maar de resultaten waren tekenend voor de kwaliteit van de deelnemers. Enkele voorbeelden;

De presentatie van Daryl Dekking en Stefan Leenheer gaf bijzonder voorspelbare verkoopmodellen die ontstaan na het overlijden van een muzikant. Door dat inzicht kunnen leveranciers beter inschatten wat de postume omzetten zullen zijn van muziek en muzikant gerelateerde merchandise.

Een ander voorbeeld is het onderzoek van Casper Gehner en Sebastiaan Broekema naar de voorspelbaarheid van de gedragingen van de Bitcoin-koers.  Een uitdagende opdracht waaruit verbazend scherpe conclusies konden worden getrokken, een substantiële voorspelbaarheid van koersrichtingen.

Last but not least, onderzochten Jurian Kuyvenhoven en Casper Roos factoren uit de kickstarters en presenteerden welke elementen een grote invloed hebben op het succesvol werven van gelden.

Volgende groep

 

Halverwege maart is er weer een nieuwe groep met een omscholing gestart. Werkgevers die interesse hebben om de presentaties op 19 mei bij te wonen kunnen zich melden bij ITPH Academy, Monique Evink-de Rooi, m.evink@itph-academy.nl.