Nieuws

Cibap richt zich op de toekomst met de nieuwe tweetalige opleiding Creative Business Developer

24 mei 2017 | Geplaatst door ITPH Academy | Facebook  Twitter  LinkedIn
Cibap vakschool voor verbeelding in Zwolle start komend schooljaar met de nieuwe opleiding Creative Business Developer (CBD). Vormgeving, commercie en ICT komen samen in een tweetalig traject. Voorbereidend op het werkveld van morgen, via plaats onafhankelijk leren en werken, leidend tot een niveau 5 diploma in vijf jaar. Cibap werkt voor CBD samen met LOI Hogeschool.

Vandaag ondertekenden bestuursvoorzitters Coby Zandbergen (Cibap) en Marten Jan Kuipers (LOI) het convenant en gaven daarmee het officiële startschot voor CBD.

New Jobs
CBD sluit aan op het nieuwe werken van de toekomst met nieuwe internationale banen, in combinatie met blended learning; plaats onafhankelijk leren en werken, klassikaal en afstand onderwijs gekoppeld. “Alle aspecten van vormgeving komen in CBD aan de orde. Twee- en driedimensionaal ontwerp smelten samen en worden gecombineerd met marketing, communicatie, ondernemen en ICT”, legt Coby Zandbergen van Cibap uit. “Een multidisciplinaire aanpak waarin studenten diverse uitingen, middelen en producten ontwerpen en realiseren, met een scherp oog voor de zakelijke kant ervan”. De opleiding richt zich op internationale projecten en samenwerking met internationale opleidingen en bedrijven.

In een voortdurend veranderend werkveld waarin meer traditionele beroepen van inhoud transformeren tot ‘New Jobs’*, is een duidelijke behoefte aan een opleiding als Creative Business Developer. Robin van den Berg van het IT PerformanceHouse geeft aan dat de vraag naar digitale media specialistendie goed kunnen communiceren, creatief en ondernemend zijn, groot is. “De nieuwe opleiding van het Cibap voorziet uitstekend in deze behoefte”, aldus Van den Berg.

Havo en HBO instroom
Gemotiveerde en getalenteerde studenten met een havo diploma kunnen in deze nieuwe opleiding per september 2017 instromen (dit geldt ook voor studenten met een HBO-verleden). Succesvolle afronding leidt na vier jaar tot het diploma Mediavormgever en/of Ruimtelijkvormgever (MBO niveau 4), het internationaal erkende certificaat Cambridge Engels en het certificaat HBO Media design. Dit certificaat geeft recht tot toelating tot het afrondend jaar van het Associate degree traject Media design van LOI Hogeschool. Na voltooiing van dat jaar ontvangen studenten het erkende Ad-getuigschrift Media design.

Als ondernemende vormgever kunnen studenten na deze opleiding aan de slag in de creatieve industrie of ICT-sector. En dankzij het internationaal erkende Cambridge Engels certificaat en ervaringen over de grens, ook zeker in het internationale werkveld.

Informatiemiddag
Op vrijdag 16 juni is er op het Cibap een informatiemiddag rond Creative Business Developer. Inhoud van de opleiding en de intake komen hierin uitgebreid aan bod. Aanvang 15.30 uur. Aanmelden voor deze middag kan via www.cibap.nl .

*New Jobs is als term ontleend aan een visiedocument van de Zwolse 8, overlegorgaan van in Zwolle gevestigde MBO- en HBO instellingen: Onder de naam New Jobs gaan we onze onderwijsinstellingen en studenten nóg nadrukkelijker voorbereiden op een toekomst, waarin een aantal traditionele beroepen is verdwenen en continu nieuwe beroepen ontstaan. Deze toekomst vraagt om een nieuw type onderwijs waarbij we studenten vanzelfsprekend nog steeds opleiden tot kwalitatieve en sociale professionals, maar waarbij we ook rekening houden met de steeds veranderende samenleving. Want we zien dat de functie van het onderwijs zich verbreedt en al meer inwerkt op de menselijke individualiteit en persoonsvorming. Juist die elementen koppelen aan de competenties van de nieuwe professionals, is voor ons een inspirerende uitdaging. Met New Jobs willen we ook sterker de nadruk leggen op samenwerking en cross-overs tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, zodat deze partijen elkaar stimuleren en inspireren en zo samen zo goed mogelijk kunnen inspelen op het toekomstige beroepenveld.

Meer informatie over de nieuwe opleiding en de andere creatieve opleidingen van Cibap vakschool voor verbeelding in Zwolle is te vinden op: www.cibap.nl