Nieuws

ITPH Academy biedt regionale IT-scholingstrajecten met DWSRA-subsidie

4 april 2018 | Geplaatst door ITPH Academy | Facebook  Twitter  LinkedIn
In de regio’s Eindhoven en Groningen stelt de overheid subsidie beschikbaar in het kader van de Dienstverlening Werkzoekenden en projecten Regie Arbeidsmarkt (DWSRA). Met deze subsidie kunnen werkzoekenden met een aanzienlijke reductie op de opleidingskosten bij ITPH Academy worden opgeleid, om- of bijgeschoold tot IT-specialisten. Zo kunnen werkgevers in de regio snel beschikken over de goed opgeleide specialisten die ze hard nodig hebben en vinden werkzoekenden de snelste weg naar een baan.

Arbeidsbemiddelaars en gemeentelijke instanties uit de genoemde regio’s, die werkzoekenden snel aan het werk willen krijgen, kunnen een beroep doen op het bewezen succesvolle, gesubsidieerde scholingsconcept van ITPH Academy. Het DWSRA-gesubsidieerde scholingstraject is bedoeld voor werkzoekende (of met werkloosheid/ontslag bedreigde) werknemers en voor werklozen met recht op een WW-uitkering die maximaal 6 maanden in een uitkeringssituatie zitten. Die kunnen, mits ze beschikken over de benodigde basisvaardigheden en aanleg, meestal snel met een aantrekkelijke subsidie worden omgeschoold om direct aan de te gaan in de IT. Dat is hard nodig, want volgens recente schattingen van de overheid kunnen in de komende jaren duizenden vacatures in de IT niet worden ingevuld.

Groeiende vraag naar IT-specialisten

Met ontwikkelingen zoals Internet Of Things en de steeds complexere automatisering bij organisaties en bedrijven, is er in de toekomst een sterk groeiende behoefte aan goed opgeleide IT-specialisten zoals softwareprogrammeurs, experts in cyberveiligheid, netwerkbeheerders, cloudspecialisten, etc. Naast vakinhoudelijke scholing krijgen deelnemers ook training in persoonlijke vaardigheden zoals communicatie en teamwork.

Sámen de arbeidsmarkt verbeteren

Met het opzoeken van samenwerking en de uitwisseling van informatie speelt ITPH Academy een centrale rol in het balanceren van vraag en aanbod aan IT professionals op de regionale arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door scholingstrajecten af te stemmen op de concrete vraag naar IT-specialisten in de regio. Activiteiten om die samenwerking in brede zin vorm en inhoud te geven komen in aanmerking voor subsidiëring in het kader van de DWSRA.

ITPH Academy: opleiden naar een baan!

ITPH Academy heeft veel ervaring met deze scholingstrajecten en heeft, in samenwerking met organisaties zoals arbeidsbemiddelaars en gemeenten, al een groot aantal mensen met een afstand op de arbeidsmarkt succesvol omgeschoold naar vacatures bij IT-bedrijven in de regio. Door de nauwe samenwerking tussen opleider, gemeentelijke instanties, arbeidsbemiddelaars en regionale werkgevers zijn de meeste deelnemers verzekerd van een baan.

Meer informatie

Meer informatie over de DWSRA-subsidie en de mogelijkheden voor (om)scholingstrajecten: https://www.itph-academy.nl/subsidies/