Nieuws

ITPH Academy krijgt subsidie voor regionale IT-omscholingstrajecten

23 oktober 2017 | Geplaatst door ITPH Academy | Facebook  Twitter  LinkedIn
In de regio’s Groningen en Eindhoven krijgen maar liefst 180 werkzoekenden de kans om te worden omgeschoold naar een baan in de IT. Om een omvangrijk omscholingsproject vorm en inhoud te kunnen geven kan IT-opleidingsinstituut ITPH Academy aanspraak maken op een overheidssubsidie via het Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT). De subsidie past in het streven van de overheid om in 2018 meer werkzoekenden aan een nieuwe baan te helpen in de IT-branche. ‘We hebben de subsidie toegekend gekregen omdat ons opleidingsconcept garantie geeft op een baan’, licht projectleider Bas Kelder van ITPH Academy toe.     

Bewezen succesvol traject om werkzoekenden een baan te bieden in de IT:

‘Het mes snijdt aan twee kanten’, vervolgt Kelder, ‘werkzoekenden en werkenden die hun baan dreigen te verliezen hebben binnen dit traject uitzicht op een baan. Tegelijkertijd faciliteren wij de branche met mensen die worden opgeleid in de specialismen waar ook echt behoefte aan is. Zo dragen we bij aan kwaliteitsverbetering en het terugdringen van het banentekort in de IT.’

Subsidie in het kader van regeling cofinanciering projecten Dienstverlening Werkzoekenden en projecten Samenwerking en Regie Arbeidsmarkt (DWSRA)

De subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is toegekend aan het CA-ICT, het opleidingsfonds arbeidsmarkt ICT. Het CA-ICT heeft ITPH Academy op basis van een aanbesteding geselecteerd als uitvoerder.

Praktijkgerichte opleiding met baanintentie

De subsidie wordt gebruikt om in de regio’s Groningen en Eindhoven traineeships op te zetten waarmee werkzoekenden verzekerd zijn van een baan. ITPH Academy is gespecialiseerd in het opzetten en uitvoeren van aantrekkelijke, praktijkgerichte opleidingsprogramma’s in samenwerking met het UWV en regionale organisaties en werkgevers in de IT.

Feeling met de praktijk

Die samenwerking tussen alle betrokken partijen levert een goed inzicht op in de plaatselijke arbeidsmarkt en de behoefte aan gespecialiseerde IT professionals. De trainees doen als onderdeel van het traject al praktijkervaring op bij de organisaties waar ze na het afronden van de opleiding aan de slag kunnen.

Kwaliteitsverbetering van de IT-branche

ITPH Academy is opgericht door het IT PerformanceHouse: dé regionaal georiënteerde IT-brancheorganisatie die regionale trends en ontwikkelingen op de IT-arbeidsmarkt signaleert en activiteiten stimuleert die gericht zijn op het verbeteren van die arbeidsmarkt. De opleidingen van de ITPH Academy helpen om de huidige mismatch en tekorten op de IT-arbeidsmarkt op te lossen.

Meer info over dit scholingstraject: Bas Kelder | 06 – 145 55 093 | b.kelder@itph-academy.nl