Nieuws

LOI Hogeschool kiest voor expertise ITPH Academy

17 oktober 2018 | Geplaatst door ITPH Academy | Facebook  Twitter  LinkedIn
Op 13 september jongstleden hebben de onderwijsorganisatie LOI Hogeschool en IT-opleider ITPH Academy een intentieverklaring getekend om hun samenwerking te bekrachtigen. Beide opleiders gaan in nauwe samenwerking de IT-opleiding Associate Degree Software Developer ontwikkelen en aanbieden. De samenwerking is een antwoord op de enorme –en nog steeds groeiende- behoefte in de markt aan goed geschoolde, direct inzetbare software developers.

Betere positie op de arbeidsmarkt

LOI Hogeschool en ITPH Academy willen gebruik maken van elkaars expertise en ervaring in het ontwikkelen en realiseren van vraaggerichte scholingstrajecten. Het tekort aan goed opgeleide IT’ers vraagt om een nieuwe, markt- en praktijkgerichte benadering van IT-onderwijs. ITPH Academy heeft veel kennis en ervaring in het organiseren van praktijkgerichte IT-trainingen waarmee individuele studenten zich buiten hun reguliere opleiding kunnen specialiseren. LOI Hogeschool is sinds 1996 opleider in het IT-domein en heeft veel kennis en ervaring in het opleiden van volwassenen naar een hbo-diploma Informatica. Met deze krachtenbundeling kunnen studenten optimaal hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren.

Praktijkgericht IT-onderwijs

De scholingstrajecten van ITPH Academy worden meestal samen met het bedrijfsleven en arbeidsbemiddelaars ontwikkeld. Zo krijgen regionale werkgevers die zitten te springen om goed opgeleide IT’ers snel de specialisten die ze nodig hebben. De samenwerking met LOI Hogeschool sluit aan bij het streven van de overheid naar opleidingen die beter aansluiten bij de behoefte van studenten aan flexibeler en praktijkgerichter onderwijs. De intentieverklaring moet later dit jaar resulteren in een samenwerkingsovereenkomst.