Nieuws

Michiel Hameete wordt nieuwe directeur ITPH Academy

8 november 2017 | Geplaatst door ITPH Academy | Facebook  Twitter  LinkedIn
Michiel Hameete is per 1 november Robin van den Berg opgevolgd als directeur van ITPH Academy. Hameete, voorheen directeur van softwarehuis Ifective, is een doorgewinterde bestuurder met een ruime ervaring in de IT-branche. ITPH Academy is één van de top IT-opleiders in Nederland en zorgt met een relevant onderwijsaanbod voor een steeds betere aansluiting tussen IT-opleidingen en de beroepspraktijk. ‘Ik ga graag de uitdaging aan om het succes van ITPH Academy nog verder te vergroten en de organisatie nog verder uit te bouwen’, meldt Hameete enthousiast.

Actueel opleidingsaanbod mét baanintentie

De in Zwolle, Eindhoven, Groningen en Den Haag gevestigde ITPH Academy heeft zich sinds de oprichting in 2012 ontwikkeld tot een professionele IT-opleider, die met inhoudelijk actuele programma’s en een unieke opzet voldoet aan de toenemende vraag uit de praktijk naar gespecialiseerde IT professionals. Hameete: ‘Wij bieden opleidings- en omscholingstrajecten voor bijvoorbeeld studenten, werkzoekenden en statushouders; meestal mét baanintentie in de IT-sector. Dat doen we in nauwe samenwerking met organisaties zoals werkgevers en intermediairs in de IT, UWV, het beroepsonderwijs, overheden zoals gemeenten en provincies, Divosa, Stichting Vluchtelingenwerk en Sectororganisaties zoals het Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT). Alles om ervoor te zorgen dat zowel aanstormende talenten als werkzoekenden, waaronder talentvolle statushouders, de meest directe weg vinden naar een succesvolle toekomst in de IT.’

Unieke en bewezen succesvolle aanpak

ITPH Academy hielp met een unieke onderwijsopzet al meer dan duizend kandidaten aan een nieuwe baan in de IT. Voor het praktijkgerichte onderwijs, waarbij studenten al tijdens de opleiding worden gekoppeld aan regionale IT-bedrijven die naarstig op zoek zijn naar talent, ontving de organisatie overheidssubsidie via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid via het CA-ICT. Dit opleidingsfonds heeft ITPH Academy op basis van het kwalitatief goede en bewezen succesvolle onderwijsprogramma  geselecteerd als uitvoerder. Die subsidie past in het streven van de overheid om meer werkzoekenden aan een nieuwe baan te helpen in de IT.

Veel IT-kennis en -ervaring

Met Hameete krijgt ITPH Academy een directeur met veel ervaring in IT-opleidingen en inzicht in de IT: ‘In 1992 ben ik gestart in de opleidingsbranche en vanaf 1997 ben ik ruim 15 jaar actief geweest in IT-opleidingen. Bij Ifective heb ik niet alleen veel geleerd op het vlak van softwareontwikkeling, maar ook een goed inzicht gekregen in de branche. Die kennis en ervaring zet ik graag in om de kwaliteit van de IT-opleidingen te vergroten en onze opleidingen steeds beter aan te laten sluiten op de toenemende vraag naar goed opgeleide professionals.’

Nieuwe uitdaging

Onder leiding van Hameete groeide Ifective uit tot een gerenommeerd en succesvol softwarehuis dat maatwerk ontwikkelt om de grote hoeveelheden data, waar bedrijven tegenwoordig mee te doen hebben, efficiënt te kunnen gebruiken. ‘Toch ben ik van huis uit eigenlijk een opleidingsman en daar wil ik mijn ervaring graag weer voor inzetten. Ik heb met erg veel plezier gewerkt bij Ifective, en tegelijkertijd is een terugkeer naar de IT-opleidingsbranche voor mij persoonlijk een logische stap’, vertelt Hameete.

Kwaliteitsverbetering van de IT-branche

ITPH Academy is opgericht door het IT PerformanceHouse; de brancheorganisatie die regionale trends en ontwikkelingen op de IT-arbeidsmarkt signaleert en activiteiten stimuleert die gericht zijn op het verbeteren van die arbeidsmarkt. De opleidingen van ITPH Academy helpen om de huidige mismatch en tekorten op de IT-arbeidsmarkt op te lossen.

Meer informatie

IT PerformanceHouse Academy via 088-5253717 of info@itph-academy.nl