Nieuws

Subsidie leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen toegewezen aan ITPH Academy

2 oktober 2018 | Geplaatst door ITPH Academy | Facebook  Twitter  LinkedIn
IT PerformanceHouse Academy, dé ontwikkelaar van IT-talent, heeft de subsidie ‘1000 Kansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt’ toegewezen gekregen van de provincie Overijsel. Deze subsidie is bedoeld om leerwerktrajecten uit te voeren voor mensen die moeilijk aan een baan komen. Daaronder zijn ook statushouders. ITPH Academy gebruikt de subsidie om statushouders volgens hun beproefde succesformule op te leiden tot Software Developers, waaraan momenteel veel behoefte is.

Gespecialiseerde IT-praktijkopleider

Er zijn veel te weinig goed opgeleide IT’ers om te kunnen voldoen aan de grote vraag vanuit het bedrijfsleven naar IT-specialisten. IT PerformanceHouse Academy zoekt steeds naar nieuwe manieren om het aanbod en de vraag naar goed opgeleide IT’ers op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen. Veel statushouders blijken affiniteit te hebben met IT en willen graag in deze sector werken. Bovendien is het Engels de voertaal in de IT-sector, waardoor mensen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn hierin uitstekend kunnen functioneren.

Aansluiting met werkgevers en intermediairs

De subsidie wordt gebruikt om de scholingskosten van statushouders te verlagen en ze op die manier aantrekkelijker te maken voor het bedrijfsleven. Dat kan de drempel om statushouders aan te nemen verlagen. Door al voorafgaand aan het scholingstraject aansluiting te zoeken met werkgevers en intermediairs zorgt ITPH Academy ervoor dat trainees de beste kans hebben op een baan. Voor het rekruteren van statushouders werkt ITPH Academy samen met VluchtelingenWerk Oost Nederland, Divosa en Refugee Talent Hub. De Nieuwe Zaak, een groot digital commerce bureau uit Zwolle, heeft als eerste werkgever het initiatief genomen om statushouders samen met ITPH Academy op te leiden tot Intershop (Java) programmeurs.

Samenwerking met alle betrokken partijen

In 2018 en 2019 kan ITPH Academy met deze subsidie een grote groep statushouders opleiden tot IT-specialist. ITPH Academy voert dit project uit in samenwerking met partners uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven, waaronder Windesheim en De Nieuwe Zaak. Beiden zijn onderdeel van het Topcentrum E-commerce, waarin 44 bedrijven, vijf onderwijsinstellingen, 20 gemeenten, twee provincies en Kennispoort Regio Zwolle met elkaar samenwerken.

Succesformule in het ontwikkelen van IT-talent

Met die aanpak, die in de praktijk al eerder succesvol is gebleken, verwacht de opleider dat tenminste 90% van de deelnemende statushouders het traject succesvol afrondt en doorstroomt naar een baan. Zo voldoet ITPH Academy aan de vraag naar IT-talenten, én krijgen statushouders perspectief op een goede baan en een toekomst in Nederland.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IT PerformanceHouse Academy via 088-5253717 of info@itph-academy.nl