Nieuws

Uniek omscholingsconcept zorgt voor broodnodige IT-specialisten

21 maart 2018 | Geplaatst door ITPH Academy | Facebook  Twitter  LinkedIn
Van softwareontwikkelaars tot security-specialisten en van systeemanalisten tot webdevelopers: de komende jaren groeit het tekort aan gekwalificeerde IT-specialisten. De schattingen zijn dat maar liefst duizenden functies in de IT voorlopig niet ingevuld kunnen worden. Het samenwerkingsverband RPA Haaglanden heeft samen met de Stichting CA‐ICT en vertegenwoordigers van de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal een project ontwikkeld waarin werkzoekenden succesvol worden omgeschoold naar zo’n baan in de IT. Voor het invullen van het grote aantal vacatures worden werkzoekenden vanuit een WW- of bijstandsuitkering omgeschoold tot software developer. Tempo Team is namens RPA Haaglanden de opdrachtgever en ITPH Academy is verantwoordelijk voor de scholing.

UWV, Tempo Team en ITPH Academy leiden werkzoekenden in de regio Haaglanden samen succesvol op naar een baan

In de regio Den Haag is dit inmiddels bewezen concept van ‘opleiden naar een baan’ toegepast. Door nauwe samenwerking tussen het UWV, uitzendorganisatie Tempo Team en IT-opleidingsinstituut ITPH Academy is bijna iedereen van een groep van 12 werkzoekenden sinds januari aan de slag in een nieuwe baan als softwareontwikkelaar. Het succes van dit omscholingsproject is te danken aan een unieke aanpak die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidt én begeleidt naar een concrete baan. Bij een werkgever die om ze zit te springen en direct vanaf het begin bij de opleiding betrokken is. Projectleider Bas Kelder van ITPH Academy: “Dit opleidingsconcept blijkt een succesformule, die we landelijk uitrollen.”

De kracht zit in het voortraject

“De kracht van dit opleidingsconcept zit hem voor een belangrijk deel in het voortraject: werkzoekenden worden al vóór de opleiding geselecteerd en in contact gebracht met werkgevers die op zoek zijn naar geschikte kandidaten. Het mes snijdt aan twee kanten: mensen die lastig aan het werk komen hebben de beste kans op een baan, en werkgevers die belangrijke vacatures in de IT niet vervuld kunnen krijgen, hebben op korte termijn precies de specialisten die ze dringend nodig hebben.” Kelder heeft dan ook een heldere missie: mensen met –om welke reden dan ook- een afstand tot de arbeidsmarkt opleiden naar een baan als IT’er. “Opleiden kan iedereen, maar ‘opleiden naar een baan’ vergt een gezamenlijke, doordachte aanpak van opleider én partijen die betrokken zijn bij arbeidsbemiddeling. Dit opleidingsconcept en deze vorm van intensieve samenwerking is voor werklozen en werkzoekenden de snelste weg naar een nieuwe baan.”

UWV meldt structureel tekort aan vakbekwame IT’ers

Dat is ook noodzakelijk, want onlangs meldde het landelijke UWV dat er nog jaren een tekort blijft aan IT-personeel. ‘Door de economische groei, de vergrijzing en onvoldoende instroom uit het onderwijs zal de personeelsschaarste in de IT-sector de komende jaren aanhouden’, zo liet het UWV half februari weten. Er is en blijft een grote behoefte aan programmeurs voor specifieke programmeertalen, systeemanalisten en -ontwikkelaars, security-specialisten en webdevelopers. Rob van der Knaap, Senior Adviseur van Werkgevers Servicepunt Haaglanden (UWV): “Binnen dit tweejarige traject in de regio Haaglanden zijn we er in geslaagd om mensen die graag aan het werk willen op te leiden naar ‘kansberoepen’ in de IT. In dit om- en bijscholingstraject vinden we eerst werkgevers die developers zoeken, die geloven in dit traject en daarbij betrokken willen worden. Het vinden van de baan is voor kandidaten dan vele malen makkelijker.”

“Dit was voor mij een geweldige kans”

Koen van den Noort is één van de deelnemers die na het scholingstraject van ITPH Academy direct als programmeur aan de slag kon. “Ik ben hiervoor 25 jaar werkzaam geweest in de retail. Toen ik boventallig werd was dit traject voor mij een geweldige kans om mijn hobby, software programmeren, naar een professioneel niveau te brengen. Het is niet altijd makkelijk om zo’n overstap te maken, maar ik wilde erg graag de IT in. Dat is het positieve aan dit concept; ook zonder concrete IT-ervaring, maar juist op basis van bèta-achtergrond en motivatie, kun je worden omgeschoold. En zo kan ik mijn hart achterna, terwijl ik op basis van mijn werkervaring niet voor een baan als IT’er zou worden geselecteerd. Ik ben blij dat ik aan de slag ben, en mijn werkgever heeft er op deze manier een gemotiveerde en gekwalificeerde specialist bij.”

Specialisten tegen een fractie van de opleidingskosten

Ook Boudewijn Verspeek, Operationeel Manager van Tempo-Team, is positief over dit scholingstraject: “Vooral door de nauwe samenwerking is het grootste deel van deze groep direct ingestroomd in het regionale bedrijfsleven. We hebben in dit traject ervaren dat het belangrijk is om toekomstige werkgevers al vroeg in het proces te betrekken bij de selectie en de inhoudelijke kant van de opleiding. Dat levert een hoge mate aan zekerheid op voor de kandidaten en voor werkgevers betekent het dat ze snel kunnen beschikken over de meest geschikte specialisten. In toekomstige trajecten zullen we die aansluiting op voorhand nog beter in kaart brengen en borgen.”

Gedegen voortraject voorwaarde voor succes

“In samenwerking met het UWV hebben we kandidaten geselecteerd die, gezien hun (Bèta)vooropleiding en persoonlijke vaardigheden, het beste pasten in het profiel dat door werkgevers wordt gezocht. We hebben voor dit specifieke traject in april 2017 60 kandidaten uitgenodigd voor een bijeenkomst over dit scholingstraject in softwareontwikkeling (Microsoft .Net C#). Dat heeft geresulteerd in 40 aanmeldingen. De kandidaten zijn uitgenodigd zichzelf te presenteren aan de geïnteresseerde bedrijven. Dat is best lastig voor ze, maar omdat we concreet opleiden naar een baan stellen we dan ook hoge eisen. We zoeken kandidaten die niet alleen vakinhoudelijk sterk zijn, maar bijvoorbeeld ook over communicatieve vaardigheden beschikken”, verduidelijkt Kelder.

Contact met de praktijk vooraf en tijdens de opleiding

Bij de presentatie is het contact gelegd tussen kandidaten, bedrijven en arbeidsbemiddelaars en konden potentiële werkgevers bepalen met welke kandidaten er sprake was van de beste match. Op basis daarvan zijn twintig kandidaten doorgestroomd naar een IT-assessment, waarna 12 kandidaten de opleiding zijn gestart. Kelder: “De opleiding is ten eerste inhoudelijk afgestemd met de aangesloten werkgevers; mede op basis van regionale inventarisatie van de behoefte aan IT’ers. Bovendien is de training gebaseerd op ‘project based learning’; de trainees krijgen praktijkcases van de betrokken werkgevers en lopen er ook stage. Die combinatie van theorie, praktijkbegeleiding en persoonlijk contact blijkt de beste formule.”

Vakinhoudelijke kennis én belangrijke softskills

De actuele opleidingen die ITPH Academy binnen dit opleidingsconcept verzorgt sluiten naadloos aan op de behoefte van werkgevers aan gespecialiseerde IT’ers. Deze Haagse trainees beschikken over verschillende certificaten die voldoen aan alle eisen vanuit het bedrijfsleven. “Maar er is nog een aspect van dit opleidingsconcept dat door werkgevers wordt gewaardeerd: we zorgen niet alleen voor de relevante vakinhoudelijke kennis. Tijdens de opleiding wordt ook veel  aandacht besteed aan softskills die tegenwoordig steeds vaker worden gevraagd. Bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden en kunnen functioneren binnen een team. Het ‘hele plaatje’ zorgt ervoor dat trainees direct succesvol aan de slag kunnen”, vertelt Kelder.

Toenemende vraag naar softwareontwikkelaars

Volgens directeur van ITPH Academy Michiel Hameete zijn scholingstrajecten zoals dit noodzakelijk om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de groeiende vraag naar IT-specialisten. “Software development wordt steeds belangrijker. Of we nou online shoppen, gebruik maken van ‘slimme energiemeters’ of bedrijfsprocessen automatiseren; onze fysieke omgeving raakt in toenemende mate verweven met informatiesystemen. De rol van Big Data groeit en we werken steeds meer in de Cloud; dat stelt hoge eisen aan bijvoorbeeld software, opslag en beveiliging. IT zal binnen drie jaar een belangrijk onderdeel uitmaken van 90% van de gedeponeerde beleidsplannen. De behoefte aan IT-specialisten zal dus alleen maar toenemen en werkgevers kunnen vacatures nu al vaak niet vervuld krijgen. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat werkgevers snel over de specialisten kunnen beschikken die ze hard nodig hebben. Dit opleidingsconcept blijkt succesvol; reden te meer om dit landelijk uit te voeren om onderwijs en vraag op de arbeidsmarkt naar broodnodige IT-specialisten zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen.”

Meer informatie:

Bas Kelder, 06 14 55 50 93 of b.kelder@itph-academy.nl