Full 1
ITPH ACADEMY LEIDT
IT-TALENTEN OP
We leiden talenten op tot IT-specialisten
die ook écht in de praktijk nodig zijn!
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Privacy verklaring ITPH Academy

U mag verwachten dat ITPH Academy, Opleider voor IT Talenten, zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met jouw persoonsgegevens.

Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en Organisatorische maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegang en/of wijziging, misbruik. Openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met de persoonsgegevens ondersteund het privacy beleid van ITPH Academy, opleider voor IT talenten naar beste weten en kunnen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ITPH Academy verwerkt persoonsgegevens over jou doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Geboortedatum

• Geslacht

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Arbeidssituatie

• Uitkeringsinstantie

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

ITPH Academy verwerkt gegevens die nodig zijn voor jouw scholingstraject of opleiding. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals arbeidssituatie, uitkeringsinstantie of curriculum vitae. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om jouw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben ITPH Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Jou te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

• Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

• Het afhandelen van jouw betaling

• Verzenden van onze nieuwsbrief

• Jou optimaal van dienst te kunnen zijn

Hoe lang we gegevens bewaren

ITPH Academy zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Wanneer het niet komt tot een opleiding of scholingstraject en het niet gaat om persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de registratie op de website en het bezoeken van de website, bewaard ITPH Academy jouw gegevens tot dat jij jezelf afmeldt, dit kan ten alle tijden per direct gebeuren via projectenbureau@itph-academy.nl

Delen met anderen

ITPH Academy deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ITPH Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

ITPH Academy gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Je hebt de mogelijkheid om je af te melden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ITPH Academy t.a.v. projectenbureau@itphacademy.nl . Vanuit het Projectenbureau zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek gereageerd worden.

Beveiliging

ITPH Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via projectenbureau@itph-academy.nl

Contactgegevens

Wanneer je contact wil opnemen met ITPH Academy kun je ons als volgt bereiken: Hoofdvestiging: Zwolle, Grote Voort 291, 8041 BL Telefoonnummer: 088-525 37 17 E-mailadres: projectenbureau@itph-academy.nl KvK.nr: 64448576