Nieuws

LOI Hogeschool kiest voor expertise ITPH Academy

Datum 17 oktober, 2018  |  Geplaatst door   |  


Betere positie op de arbeidsmarkt LOI Hogeschool en ITPH Academy willen gebruik maken van elkaars expertise en ervaring in het ontwikkelen en realiseren van vraaggerichte scholingstrajecten. Het tekort aan goed opgeleide IT’ers vraagt om een nieuwe, markt- en praktijkgerichte benadering van IT-onderwijs. ITPH Academy heeft veel kennis en ervaring in het organiseren van praktijkgerichte IT-trainingen […]

Op 13 september jongstleden hebben de onderwijsorganisatie LOI Hogeschool en IT-opleider ITPH Academy een intentieverklaring getekend om hun samenwerking te bekrachtigen. Beide opleiders gaan in nauwe samenwerking de IT-opleiding Associate Degree Software Developer ontwikkelen en aanbieden. De samenwerking is een antwoord op de enorme –en nog steeds groeiende- behoefte in de markt aan goed geschoolde, direct inzetbare software developers.
Lees volledige bericht »